حضرت محمد(ص) : دوست داشتن وطن ازایمان است

پیکارزرتشت در دهی به نام دیولق 

  

دراینکه اپرام زردهشت سوم (معرب آن ابراهیم زرتشت) متولد اردبیل می باشد شکی وجود ندارد .ومدارک زیادی در این مورد در دسترس است. و صاحب کتاب آسمانی که در مدت بیست سال در کوه سبلان در غاری بنام غار آتشگاه براو وحی شده است .وپیکار وی در دهی به نام دیولق با خدایان میترایسمی در نزدیکی همان دهکده ی آتشگاه(آغ امام) درساوالان بوده است. وتمامی نامها ومحلهای ذکر شده هم اکنون نیز وجود دارد. فرزند پورشسب می باشد.

نام مادر وی نیز دوغدو میباشد. وقبر اپرام زرد هشت در بلخ (مزار شریف)در افغانستان است. وقبر مادر وی در نزدیکی دهی بنام گنزه یا گنجه در نزدیکی سرعین است.مدارک زیر جزئ کوچکی از هزاران مدارک تاریخی وتطبیق آن با مکانهای جغرافیایی ذکر شده در آنها است. وبه اشتباه افتادن تولد زرتهشت این است که اولا" چندین زرتشت بوده است ومبارزه با دیوان وخدایان متعدد پیکار و مبارزه می کردند. ولاکن زر تشت سوم که متولد اردبیل بوده است.

به موفقیت نایل گشته است. ودوما" اینکه زرتشت به معنای مخترع وپیغمبر میباشد. که میتواند هزاران زرتشت را شامل گردد. که تفکیک وشناسایی محل تولد آنها باهم به اشتباه می افتد. (به نقل ازدارا نجفی خیاط ) 1


1-دارانجفی روزنامه نگاراردبیلی بودندکه درباره دیولق اسنادی را ازیک کتاب قدیمی منتشر کرده بودندکه من آن موقع عکس مدارک واسناد را دروبلاگم گذاشته بودم متاسفانه سرورآپلودکننده  دائمی نبود و عکسها ی اسناد ازوبلاگم حذف شد.

 

Draynk·h Apram third Zrdhsht (Mrb Abraham, Zoroaster) was born in Ardebil is no doubt .vmdark on this topic is available. And the scripture that in twenty years in Sabalan mountain cave called the Temple Cave .vpykar Bravo has been the revelation of the name of his gods Divlaq Mytraysmy Temple near the same village (starting Imam) was Drsavalan. Vmhlhay all the names mentioned are already there. Pvrshsb child is.

His mother's name is also Dvghdv. Tombstones yellow Apram eight in Balkh (Mazar) in Afghanistan. Tombstones in the name of his mother near Sareyn Ast.mdark Gnz·h or closet near the small details of thousands of historical documents and implementation of the geographic locations mentioned in them. This is wrong and falling birth Zrthsht that: "Several Zoroaster was multiple gods fight and fought the fight with the Court. Vlakn third gold pan was born in Ardebil.

Success is attained. Vdvma "It is Zarathustra means Vpyghmbr inventor., Which can include thousands of Zoroaster. The separation and identification of their place of birth together to the wrong place. (Quoted Najafi Azdara tailor) 1


1-deceased Daranjfy Ngarardbyly frequently about Divlaq newspaper has published documents from an old book I frequently see evidence documents to Drvblagm then unfortunately I had no permanent Srvraplvdknndh documents and photos Azvblagm removed.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

دیوهایی که زرتشت سوم با آنها پیکارکرد


 

 
اسامی دیوها را به نقل ازویکی پدیا درادامه مطلب بخوانید ...

 

 
 
نام دیو نام مشابه توضیح اوستایی پارسی میانه
اپوش   دیو خشکسالی و با اسپخروش دیو با ایزدان باران‌ساز (از جمله تیشتر) جنگ می‌کند. apaoša apōš
استوئیدات دیو مرگ جان را بستاند.
اسروشتی   دیو ناشنوائی و نافرمانبرداری است.
اشکهانی اشگهانیه یا اژگهن دیو تنبلی است.
اَکه‌تَش   دیو انکار است. -akataš akataš
اَکومَن اَکه‌مَنه دیو اندیشه بد و برگزیده دیوان است. -akōman -aka.manah
بوتی   دیو بت‌پرستی است.
بوشاسب بوشایست دیو خواب سنگین است و مانع از بیداری هنگام سپیده دم می‌شود. -būšyastâ būšâsp
پئری‌مئتی   دیو بدمنشی و تکبر است.
پس دیو   مردمان را از انجام کار باز می‌دارد.
پوش دیو   دیوی است که انبار می‌کند نه خود به کار می‌برد و نه به دیگران می‌دهد.
پینیه   دیو خست است.
ترومئتی   دیو نخوت و غرور است.
تب دیو   فهم مردمان را پراکنده می‌کند.
جهی   دیو ماده شهوت‌انگیز، پناه دهندهٔ گناهکاران است.
چشمک   دیو زمین‌لرزه و آورندهٔ گردباد است.
خشم   برهم زنندهٔ آسایش آفریدگان اهورامزداست.
دروگ‌دیو دروج٬ دروغ دیو دروغ و تباه‌کنندهٔ جهان راستی است. druj-
دریوی   دیو گدائی و دریوزگی است.
دیر   دیو پس‌انداختن کار مردمان است.
رشک   دیو کین‌توزی و بدخواهی است.
زرمان   دیو پیری است.
ساوول   دیو گسترش پادشاهی بد و ستم و بیداد و آشوب در زمین و سردار دیوان است. sâwul -saurva
سپزگ   دیو سخن‌چینی است.
سهم   دیو ترس و نهیب است.
سیچ سیژ دیو نابودی است.
گوزهر گوچهر مخالف ماه است.
مرشئون   دیو فراموشی است.
میتوخت   دیو بدگمانی است.
ننک   دیو ننگ است.
نسو دروج نسو دیوی است که بر تنِ مرده می‌تازد و آن را ناپاک می‌کند.
وای‌بد   دیو مرگ است.
ورون   دیوشهوت
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

مستنددیولق

 

 

 


دیولق دهی است ازدهستان سردابه که در15 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل واقع شده است .این روستا دارای 267 نفر جمعیت می باشد. پیکار زرتشت دراین روستا با خدایان میترایسمی در نزدیکی دهکده ی آتشگاه(آغ امام) درساوالان بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

جلال وجمال


 

 

 

 

آن  شب  که  مجزای  ز شبهای دگر بود

 

چون میشداگرعشوه ی توتا به سحربود

 

با آنکه دمی فارغ از این  بنده  شدی  تو

 

ما را به مه روی  تو    همواره     نظربود

 

تارفتی وپنهان شدی  اندر شب   زلفت

 

ازهجر تو گریان بدم اشکم  چو  خزر بود

 

آن دم  که سیه زلف تو مانع زرخت شد

 

باز از  مه  زیبای    توام   در دل  اثر  بود

 

ازگلشن رویت چو گلی  چیده ام آنشب

 

این عشق جگرسوزازآن لحظه  ثمر  بود

 

زان  هجر تو بهروز بسوزد دل و   جانم

 

کان  درد  فراق تو  قضا بود  و  قدر  بود

 

شعر:بهروزصبوری تیرماه1373

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا(قسمت اول)

 

 

 ماده 1- اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی روستا، که در این آیین نامه شورا نامیده میشود، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات ، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد.

 

ماده2- در اولین جلسه شورا هیئت رئیسه سنی شامل مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شود.

 

ماده3- وظایف هیئت رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم شورا می باشد.

تبصره – شورا موظف است یک هفته  قبل از اتمام دوره هیئت رئیسه نسبت به انتخابات هیئت رئیسه جدید اقدام نماید.

 

ماده 4- اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا ، هیئت رئیسه شورا شامل رئیس ، نائب رئیس و حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش را انتخاب می نمایند.

ماده 5- رئیس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا ، مراتب را به بخشداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا بخشدار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

 تبصره- در صورتی که عضو خارج شده از شورا عضو هیئت رئیسه یا نماینده شورا در شورای بخش باشد، شورا باید در جلسه ای با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی ، جایگزین او را برای مدت باقیمانده هیئت رئیسه و نماینده شورا در شورای بخش را برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش انتخاب نماید.

ماده 6- عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلری به دیگری نیست . هیچ یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

ماده7- وظایف رئیس شورا به شرح زیر است:

1- مسؤولیت امور اداری و مالی

2- اداره جلسات شورا و برقرای نظم در جلسات

3- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

4- دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا.

5- ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می شوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها و نیز معرفی نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش.

7-  امضای حکم مسؤول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.

8- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به دهیار.

9- امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.

10 - اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.

ماده 8- نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا  وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسؤول است. 

ماده9- وظایف اعضای هیئت رئیسه و نحوه انجام مراسم تحلیف به موجب دستورالعملی تعیین می شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده10- جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهای دارای سه عضو و چهار نفر در شوراهای دارای پنج عضو ، رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره – حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با (5)، (4)، (3) و(2) نفر رسمیت می یابند به ترتیب (3)،(3)، (2)و (22) رأی می باشد.

ماده 11- محل تشکیل جلسات شورا، همچنین مکان نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک شورا باید در مکان مشخص و مناسب و با هماهنگی دهیاری تعیین شود.

ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهی چهار بار تشکیل می شود و در صورت نیاز ، جلسات فوق العاده شورا با پیشنهاد دهیار ، رئیس شورا یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد.

ماده13- شورا با تأیید شورای بخش می تواند فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه های آینده خود را که جنبه عمومی دارد پس از تصویب با وسایل ممکن به اطلاع اهالی روستا برسانند.

ماده 14- شوراهای واقع در حریم شهرها ، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها هستند.

ماده 15- هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب شورا امکان پذیر است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

نهر ائردی و نشئه رودبه نقل ازباباصفری درکتاب اردبیل درگذرگاه تاریخ

 

نهر ائردی و نشئه رود

ائردی (ا- ر- د- ی) نام نهر دیگری است که بمناسبت جریانش در اراضی قریه «ائردی» بدان نام خوانده می شود.

این نهر نیز مثل گلمغان از سبلان سرچشمه می گیرد و طول مسیر آن قریب 30 کیلومتر می باشد. امّا برخلاف نهر گلمغان قسمت اعظم این مسیر، یعنی 20 کیلومتر آن در کوهستان واقع است و تقریبا ده کیلومتر در جلگه جریان دارد.

میزان آب آن تقریبا بقدر نهر گلمغان است یعنی در اوایل بهار حدود 120 سنگ، اوایل تابستان 32 و در پائیز قریب 50 سنگ می باشد که بمصرف آبیاری اراضی

دهستانهای « کرد کندی، دیولق، قلعه جوق، عموقین، حمل آباد، دیوله سر ائردی» می رسد.

اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج 3، ص: 385-386

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

اوغوزها : اجداد ترکها

 

 
 

 

 

 

اوغوزها که اجداد ترکان آسیای صغیر( ترکیه ) و آذربایجان و عراق و ترکمن ها را تشکیل میدهند مهمترین اقوام ترک هستندو قبل از آنکه اسلام بیاورند در شمال ترکستان زندگی می کردند . بطوری که از منابع چینی و سنگ نوشته های اورخون معلوم می شود، اوغوزها در فاصله قرون 8 ـ 7 میلادی در مناطق جنگلی و کوهستانی "اوتوکن" (در سیبری) زندگی می کردند. در منابع چینی از آنهابه نام "هوگوت" یاد شده است و محمود کاشغری هم در ( کتاب خود به نام ) " دیوان لغات ترک " اوغوز و ترکمن را یکی دانسته است . از نظر ریشه ی لغوی درباره ی اوغوز نظریات مختلفی ابزار شده است: اوغوز بمعنی تیرهایا قبیله ها (اوق + اوز) یا "اوق لار" آمده (در ترکی قدیم "اوز" و "ایز" علامت جمع بوده است)همچنین آوغوز یا آغوز به معنی اولین شیری است که از پستان جانوران گرفته میشود ......"اوغوزها" بعد از تشرف به دین اسلام با تشکیل بزرگترین امپراطوریها مانند امپراطوری سلاجقه و عثمانی نقش مهمی در تاریخ ایفاء نموده اند. نام "اوغوز" ابتدا در یکی از سنگ نوشته های "ینی سئی" به عنوان نام "ایل" ذکر شده است. در سنگ نوشته های اورخون که مربوط به خاقانهای "گوک تورک" در قرن هشتم میلادی است از اوغوزها یاد شده است. در امپراطوری "گوگ تورک"، "اوغوزها"، قسمت مهم جامعه ترک را تشکیل می دادند. در اینزمان "اوغوزها" در سواحل نهر "تولا" (شمال مغولستان کنونی) زندگی می کردند و هم چنین قسمت اعظم لشکریان "ایستمی خان"، خاقان دولت غربی "گوگ تورک" را "اوغوزها" تشکیل می دادند. بنظر می رسد

اوغوزهایی که در قرن دهم میلادی در سواحل رود "سیحون" زندگی می کردند اولاد "اوغوز"های اخیر با شند . از قرن دهم میلادی اوغوزهای ناحیه سیحون اسلام آوردند و از قرن یازدهم بطرف ایران و آسیای صغیر سرازیرشدند و از طرف مسلمانان به نام "ترکمن" نامیده شدند بطوری که بعد از دو قرن نام "ترک" و "ترکمن" جای "اوغوز" را گرفت . در سال 1035 میلادی قسمتی ازاوغوزها به "خراسان" آمدند و بعد از جنگ و جدال بالاخره "خراسان" را از "غزنویان" ( ترک های غزنوی )گرفتند و دولت سلاجقه را تشکیل دادند. در راس آنها برادران "چاغری بیگ" و "طغرل بیگ" فرزندان "سلجوق" از قبیله "قینیق" یکی از 24 قبیله "اوغوزها" بودند. آنها در مدت کوتاهی بعد از فتح ایران به "آسیای صغیر" حمله ور شدند و بعد از فتح "ملازگرد" (1071 میلادی) در اندک مدتی قسمت عمده آسیای صغیر را اشغال کردند و امپراطوری سلجوقی را تشکیل دادند.... در قرن یازدهم، دسته ای دیگر از اوغوزها از شمال "خزر" و "دریای سیاه" به بالکان رفتند و در آنجا مستقر شدند. ترکان کوچ نشین برخلاف قبایل عرب و کرد به شکل "ایل" یعنی: مجموعه ی قبیله ها زندگی می کردند. "اوغوزها" به مجموعه قبایل خود که از یک قوم بودند و سازمان مستقل سیاسی را تشکیل می دادند "ائل" یا "ایل" می گفتند. در میان سایر قبایل ترک به جای "ایل"، "بودون" یا "اولوس" گفته می شد.

ایل "اوغوز" از 24 قبیله یا "بوی " تشکیل می شد که هرکدام مهر یا تمغای مخصوص داشتند. هر شش قبیله دارای یک "اونقون" (توتم) بودند. "اونقون"ها، مرغان شکاری (عقاب و شاهین و باز و امثال آنها) بودند و در نظر ترکان مقدس شمرده می شدند و گوشتشان حرام بود. هر قبیله مهر خود را بر احشام و اسبهای خود می زدند.

هر "قبیله" یا "بوی" به چند "اوبا" یا "طایفه" (اویماق، یوروک) تقسیم می شد رئیس ایل "یابقو" و رئیس قبیله "بیگ" نامیده می شد. عنوان "بیگ" ارثی بود و "یابقو"ها از میان "بیگ"ها انتخاب می شدند. کلمه "ایل" بمرور زمان معنی "کشور" را هم پیدا کرده است ولی در قدیم به سرزمین ایل و قبیله و طایفه "یورد" گفته می شد. "اوغوزها" ارتش و تشکیلات کشوری خود را به دو قسمت یمین و یسار تقسیم می کردند، برخلاف "مغول"ها شاخه یا جناح راست مهمتر از شاخه چپ بوده است. شاخه راست را "بوز اوخ" (تیر خاکستری)، شاخه چپ را "اوچ اوخ" (سه تیر یا سه قبیله )می گفتند. اداره ایل و حکومت در دست "بوز اوخ"ها و علامت آنها کمان بود. علامت "اوچ اوخ" ها تیر بود و به همین مناسبت "طغرل بیگ" وقتی وارد "نیشابور" شد (سال 1038 میلادی) کمانی به بازو و سه تیر به کمر داشت که نشانه فرمانروایی بر دو جناح "اوغوز" بوده است....

در "دیوان لغات الترک" و "جامع التواریخ" و "تاریخ آل سلجوق" اثر "علی یازیچی اوغلو" از قبایل و طوایف اوغوز مفصلاً یاد شده است. .... "ابوالغازی بهادرخان خیوه ای" در(کتابهای) "شجره تراکمه" و "شجره ترک" ضمن شرح حال اوغوزان از 24 قبیله اوغوز نامبرده است از این قرار: 1- قینیق (قبیله سلجوقیان) 2- قاییق 3- بایندر 4- ایوا (یا ییوا) 5- سالغور (یا سالور) 6- افشار7- بیگدلی (زبان بیگ)8- بوگدوز 9- بیات 10- یازقیر 11- اینور (یاایمور) 12- قارابولوک 13- آلکابولوک 14- ایغدیر 15- اورگیر 16- توتیرکا 17- اولایوندلوق 18- توگر 19- بچه نک 20- چووالدیر 21- چپنــی 22- چـاروق 23- یاپرلی 24- قارقین .....(سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی - صفحه ی 113و بعد)

اینانلو ها

اینانلو یا آینالو یا ایناللو یکی از چند قبایل ترک اغوز بود که طی سده یازدهم از آسیای میانه به جانب آذربایجان کوچ نمودند. از آن پس منابع از حضور چندین گروه اینانلو در مناطق ایران وآناطولی سخن گفته اند.(۱) در مورد این مطلب که اینانلوها بعد از ورود به ایران در کدام منطقه ساکن شدند نظریاتی مختلفی وجود دارد.

۱-گروهی از مورخین را نظر بر این است که اینانلوها اول درمغان آذربایجان ساکن شدند سپس شاهان صفوی ؛ افشار وقاجار آنها را به مناطق دیگر از جمله مناطق فارس نشین کوچانیده اند.فورتسکیو ومینورسکی جزو این گروه از مورخان می باشند. "اینانلوها یی که در تهران؛ ساوه وقزوین قشلاق ود خرقان ییلاق می کنند ؛توسط آقا محمد خان قاجار از دشت مغان به این نواحی کوچانیده شده اند."(فورتیسکیو)(۲)

"آنها در مغان زندگی می کردند نادرشاه آنان را برای ایجاد سد دفاعی در برابر کردهای بیلبس به ناحیه خمسه کوچانیدند."(مینورسکی)

۲- گروهی دیگر از مورخین اعتقاد دارند که اینانلوها در بدو ورود به ایران در مناطق فارس نشین اقامت گزیدند. بعدا در دوره شاه عباس تیره های از اینانلوها وارد منطقه مغان شده اند(فسایی)

صاحب فارسنامه ناصری درمورد پیشینه‌ی تاریخی آنان می‌نویسد که اصل این اینانلو از «ترکستان است که در زمان سلاطین مغول بفارس آمده توقف نموده‌اند و در بیشتر اوقات چندین هزار نفر لشگر سواره و پیاده ازاین ایل در رکاب سلاطین خدمت نموده‌اند قشلاق این ایل یعنی جای زمستانة آنها بلوک حفر و داراب و فساست و ییلاق آنها بلوک رامجرد و مرودشت …. و این ایل به‌چندین تیره قسمت شده‌اند مانند:

3- در گزارشهای گروه سوم از مورخین چنین آمده است که یک گروه از اینانلوها همزمان با ینصر پاشا آز آناتولی به مغان آمده اند.این مورخان اعتقاد دارند که ینصر پاشا نامی به همراه اتباع خود از آسیای صغیربه ایران آمدو از شاه عباس اذن اقامت خواست شاه با خرسندی تقاضای ینصر پاشا را اجابت نمود وطوایف تحت تابعیت ائرا شاهسون نامید وبه ینصر پاشا فرمان داد تا برای اتباع خودییلاق قشلاق مناسبی بیابد. ینصر پاشا پس از گشت وگذارهای فراوان مغان وییلاقات کوه سبلان را در ایالت اردبیل انتخاب نمود وبه همراه خود که شامل 3300چادر بودند در آنجا اقامت اختیار کرد . .(راده؛اگرانوویچ و مارکف).

4-همچنین به نظر گروهی دیگردر زمانی که امیر تیمور کوره کن (کوره کن درزبان ترکی یعنی داماد که در فارسی گورکان تلفظ شده است.امیر تیمور کوره کن خود از ترکان ایل "بارلاس" بود )به قصد توسعه امپراطوری خود به آسیای صغیر لشگر کشید ایل "بیگدلی" در نواحی آسیای صغیر و شام (سوریه) سکونت داشت. با تسلط امیر تیمور بر این نواحی به صلاحدید وی بعضی ازایلات "اوغوز" از جمله ایل: "بیگدلی، افشار، قاجار، اینانلو، تکللو، استاجلو" به همراهی امیر تیمور رهسپار موطن پیشین خود یعنی ترکستان شدند (سال 800 قمری) چرا که به سبب روحیه سلحشوری و جانبازی ترکان و مهاجرتهای گوناگون از جمعیت آنان در ترکستان (آسیای میانه) کاسته شده بود . در طی این مسیر به هنگام گذر از ایران، با تقاضای خواجه علی سیاهپوش (840-794 ق) که از اجداد "شاه اسماعیل صفوی" بود و در این هنگام در "اردبیل" به ارشاد و تربیت نفوس مستعدان مشغول بود، امیر تمیور به ایلات: " بیگدلی" و "افشار" و .. اجازه داد که در ایران ساکن شوند وعده ای از این اسرای آزاد شده به اوطان خود برگشته وبقیه نیز در اردبیل و حوالی آن در سلک مریدان شیخ صفوی ماندگار شدند.(تاریخ دشت مغان. میرنبی عزیززاده). بدین ترتیب این گروه از ایلات ترک به ترکان بومی و باستانی ایران که فرزندان ترکهای متمدن سومری و ایلامی و اورارتویی و مادی و لولوببی و ..... بودند , پیوستند.

با مقایسه وتجزیه وتحلیل نظریات 4گروه مورخان فوق عقلی ومنطقی بنظر میرسد که ورود اینانلوها از آناطولی به اردبیل به صورت تدریجی انجام گرفته یک گروه در دوره خواجه علی سیاهپوش به همراه امیر تیمور بصورت اسرا وارد اردبیل شده اند وپس تقاضای خواجه علی سیاهپوش از امیر تیمور از اسارت آزاد و با تغییر مذهب از سنی عثمانی به شیعه غلات ساکن حوالی اردبیل شده اند. وگروه دیگر که خود در عثمانی دارای مذهب شیعه غلات بوده وبه علت آزار واذیت شیعیان توسط عثمانیها به شاه عباس پناه آورده و با اجازه واذن شاه عباس درییلاقات وقشلاقات حوالی اردبیل ساکن شده اند.

در مناطق فارس نشین ؛نواحی خرقان ؛خمسه موطن امروزی اینانلوها می باشد .قشلاق این ایل یعنی جای زمستانه آنها بلوک حفر و داراب و فسا ؛ اطراف گوی داغ و قلعه محمد علی خان نزدیک جاده قدیم تهران و قم و نواحی مجاور ساوجبلاغ و بوئین زهراست و ییلاق آنها در خرقان نزدیک گمیش لو؛ بلوک رامجرد و مرودشت …. و این ایل به‌چندین تیره قسمت شده‌اند مانند:

ابوالوردی، اسلام‌لو، افشار اوشاغی، امیرحاجی، ایران‌شاهی، بلاغی، بیات،

 چهارده‌چریک، چیان، رادبگلو،دهو، دیندارلو، رئیس‌بگلو، زرندقلی، 

سُرکلو، سکّز، قورت، قره‌قره، چغی‌لو، کرائی، گوک‌پر

آگاهیهای بیشتر دراین زمینه حاکی از آنست که پنجهزار خانوار از ایل اینانلو «از سنه 1295 زندگانی چادرنشینی را ترک گفته و به زراعت (پرداخته‌اند) و محل اقامت آنها بیشتر در مشرق و جنوبشرقی ایالت فارس است ….».

در مغان : درتقسیم بندی طوایف زیرگروه اینانلو یا اینکه اینانلو خود زیر گروه کدام طایفه بود به نوشته های مورخین روس وآلمان استناد می کنیم:

اگرانوویچ(ogranovich ) کمیسرسرحدی روسیه درامورشاهسونهای بیله سواردر1870م :

طوایف اصلی مغان وزیرمجموعه های این طوایف رابشرح زیر گزارش می کند:

قوجابیگلو( شامل 2تیره 400چادر) با طوایف فرعی مرادلو (200)ادولو(100) خلیفه لو(400)

بنده علی بیگلو(شامل 3تیره؛800چادر)با سه طایفه فرعی علی بابا بیگلو(200)بیگ باغی لو (100) خلفلو(50)

پولاتلو(شامل3تیره؛600چادر)باطوایف فرعی شیخ لو(250) آبی بیگلو((100) قوزاتلو(400) یورتچی(400)دورسون خوجالو(350)تکله(سه تیره؛600) یکه لو(50)

دمیرچی لو (شامل3تیره؛800چادر) با طوایف فرعی اینانلو(400)حاجی خوجالو(600) عربلو(100)

ساری خان بیگلو(شامل400چادر) با طوایف فرعی اجیرلو

طوایف پیر ایواتلو ؛ کلاش؛ کور عباسلو؛ گیکلو؛ یورتچی؛دورسون خوجالو که گفته می شود از طایفه اینانلو منشعب شده اند (ریچاردتاپر63-62) در اواخر قرن نوزدهم در زمره طوایف مستقل ایل شاهسون در آمدند.

در دوره صفویان اینانلوها ازنیروهای عمده ناحیه مغان بوده و بخش بزرگی از این ایل ازجمله گروههای تشکیل دهنده اتحادیه قیزیلباش های شاملو بودند.

ییلاقات وکوه اینانلو در حور

ییلاقات اینانلو در دامنه کوهستان سرسبز اینانلو ی حور با مختصات جغرافیایی 38°12'39"N 48°40'21"E : گسترده شده است. اینانلو مرتفعترین ییلاق دهستان بوده از سمت مشرق مشرف به خلج لر یوردی ؛ اسکندر یوردی هاچا قیه و.... جنگلهای تالش ازسمت شمال مشرف به بند آغزی ؛چیر ؛بیچنک و.... ازسمت جنوب متصل به ییلاقات قیزیل قیه واز سمت مغرب مشرف به دهستان حور می باشد . وجود چشمه های با آب گوارا وزلال و چمنزارهای جنت سا با انواع گونه های گیاهی هر بیننده ای را جذب می نماید. این منطقه در دوران قاراقویونلوها و آق قویونلوها منطقه ییلاقی وگوکپر (پیره ناخیرچی امروزی) محل اسکان اینانلوها بوده است . در اینکه نام یکی از دو تیره اصلی اینانلوهای شاهسون گوکپر بوده هیچ شکی وشبه ایی نیست .امروزه نیز در خمسه فارس گوکپر نام یکی از تیره های اینانلو می باشد . وجود ییلاقاتی با نام اینانلو و در نزدیکی آن وجود آبادی بنام گوکپر (نام یکی از دو تیره اینانلو) چه معنا ومفهومی می تواند داشته باشد. از آن گذشته رسم ایل اینانلو نیز بر همین منوال بوده که محل سکونت خود را به نام ایل خود؛" اینانلو" نامگذاری می کرده اند نمونه بارز آن در 15 کیلومتری اردبیل به تبریز روبروی سه راهی سرعین؛ نام روستای محل اسکان اینانلوهای امروزی همان اینانلو می باشد. کوچروان ترک و بعدها شاهسون علاوه بر ییلاقات اینانلو در سایر ییلاقهای تالش وباغرو تملک وتصرفاتی داشتند. قبل از اینانلوها جلایریان در منطقه جلایر ؛ همزمان با اینانلوها ؛خلج ها در خلجلر یوردی وقارا قویونلوها در اسکندر یوردی و ..... ساکن بوده اند و تا دوران معاصر نیز برخی شاهسونهای مغان بر ییلاقات قسمت غربی اینانلو تصرف وتملک داشتند.

پیره ناخیرچی یا گوکپر؟

در اوایل پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 که کاوش بی رویه وآزادانه آثار باستانی منطقه توسط یغماگران بصورت شبانه روزی انجام می گرفت و علاوه بر اهالی منطقه از گوشه وکنار ایران چپاولگران ناآگاه آثار ملی مثل قوم مغول جهت حفر و به غارت بردن آثار زیر خاکی روانه منطقه حور می شدند.

از زبان یکی از نسخه خوانان آن زمان شنیدم که اسم پیره ناخیرچی در کتب خطی وقدیمی گوکپر است. از سال 57 تا سال 88 در سطور کتب چاپی وخطی واینترنت دنبال این کلمه می گشتم . که خوشبختانه گمشده خود را در کتاب ریچارد تاپر یافتم. .

گوکپر نام یکی از دو تیره اصلی اینانلوهای شاهسون بوده است. یکی از سران برجسته تیره گوکپر اینانلوی شاهسون مدعی شده که اجداد وی در زمان شاه عباس اول به مغان کوچیده ودر زمره شاهسونها درآمدند . اما وی اشاره به این مطلب نمی کند اجداد او از کدام ناحیه کوچیده ودر مغان ساکن شدند.(فارسنامه ناصری 1313)

[غلامحسین‌خان شاهسون سرتیپ توپخانه مبارکه ولدالصدق حسین‌خان شهاب‌الملک می‌گفت که در زمان شاه عباس که بعضی از ایلات شاهیسون شدند اجداد من با طایفة خود ازایل کوگ‌پر برخواسته (برخاسته!) شاهیسون شدند یعنی شاه‌دوست]؛

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

آقای منصور آزادی دولق در لیست نامزدهای انتخاباتی مجلس(1394)


دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل اسامی 118 نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، ماریا موسوی روز پنجشنبه اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس از پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل را به شرح ذیل برشمرد:

حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین :

 

 1-منصور آزادی دولق 2- کامران اژدری 3- میثم اسحقی خانگاه 4- هوشنگ اسمعیل زاده خیلیل آباد 5- مصطفی افضلی فرد 6- بابک اقبال 7- حسام اکبرزاده 8- رستم اکرامی 9- حمیدرضا امانی 10- فاطمه امیری رز 11- صدیف بدری 12- احد بیوته 13- ولی پرویزی پیله رود 14- فرهاد توحیدی احدبیگلو 15- اکبر نیکزاد 16- زهرا نیک طبع 17- ایرج وثوقی نیری 18- مهدی یسری 19- غلامرضا یعقوبی 20- یحیی عیوض صحرا 21- لطفعلی عیوضی 22- قاسم فتحی کرم شاهلو 23- علیرضا فروغیان 24- محمد فیضی زنگیر 25- همت قلیزاده جید 26- رضا کریمی 27- حمید گلی زاده 28- علی محب الماس 29- فخرالدین محمدی 30- فرزاد ملکی نژاد 31- سید کاظم موسوی 32- اقلیمه نصیری سقزلو 33- علیرضا نگهدار 34- سیامک جدی رحیم بیگلو 35- شهریار حبیب زاده کرجان 36- مرجان حسین زاده نمدی 37- منصور حقیقت پور 38- عبدالرحمان حیدرزاده 39- لطیف خواجوی 40- فرهاد رحیمی سکاک 41- همایون آقا رضایی اشترنیان بروجرد 42- بهاالدین رنجبر سارخانلو 43- محمدرضا رهبر 44- علی ساجدی 45- محمدرضا سرداری سیار 46- فهمیه سلطانی کیا 47-  ابراهیم صفری انزابی 48- زهرا عبدی پیرالقر 49- موسی عیسی زاده.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

به بهانه روزشهدا

 

 
شهادت لاله ها را چیدنی کرد/
به چشم دل خدا را دیدنی کرد/
ببوس ای خواهرم قبر برادر/
شهادت سنگ را بوسیدنی کرد
 بهروزصبوری شهید کجا؟  بهروزصبوری حقیرکجا؟ 
کاش بجای تشابه اسمی درراه وروش نیز باتو تشابه داشته باشم ورسم عاشقی یادم دهند.
دریافت

 

مادری که پس از 31سال به آرزویش رسید
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

دیدار رییس بنیادشهید با خانواده شهدای امربه معروف سرخوش احدی دولق و...

 

 
امر به معروف و نهی از منکر مهمترین هدف و پیام نهضت حسینی بود و احیای این فریضه ارزش های قیام عاشور را زنده نگه می دارد.
 
امر به معروف مهترین پیام قیام عاشورا بود
 
به گزارش ایثار تهران، غفوری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 16و 19 طی دیدارهای جداگانه با خانواده شهدای امر به معروف این منطقه شهیدان سرخوش احدی دولق و قدرت الله محمدی، دیدار کرد.

 غفوری با حضور در منزل شهید احدی، با تسلیت ایام شهادت و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) گفت: امر به معروف و نهی از منکر  مهمترین هدف و  پیام نهضت حسینی  بود و احیای این فریضه ارزش های قیام عاشور را زنده نگه می دارد.
وی با تقدیر از خانواده معظم شهدا و صبر و ایثارگری آنان افزود: صبر بر مصائب یکی از خصوصیات مومنین است و  صبر  و تحمل حضرت زینب(س) نقش به سزایی در ماندگاری  و جاودانه شدن قیام عاشور  داشت.
رییس بنیاد شهید منطقه 16و19 در دیدار با  خانواده شهید قدرت الله محمدی ضمن تقدیر از آنان،  بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد. وی  خون شهدای امر به معروف و  نهی از منکر را تداوم  بخش حرکت عظیم  امام حسین(ع) دانست و اظهار داشت: خوشا به حال این شهدا که  جان خود  را در راه تحقق و اعتلای این واجب الهی تقدیم اسلام کردند.

شهید سرخوش(ناصر) احدی دولق(شهیدامربه معروف) در سال ۱۳۱۵ متولد شد. با اوج گیری انقلاب در صف سربازان روح الله قرار گرفت. سرخوش احدی با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت و بیشتر وقت خود را   با خدمت در عرصه‌های دفاع مقدس و یاری بسیجیان  می گذراند. تا این‌ که در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۷۸ توسط چند تن از افراد اراذل و اوباش در محله امامزاده حسن هنگام اجرای سنت حسینی و احیای امر‌ به ‌معروف به شهادت رسید. پیکر پاک او را در قطعه 50  بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. 
شهید قدرت الله محمدی در چهارم اسفند سال 1329 به دنیا آمد و در مهرماه سال 1375 در محله ابوذر تهران و  حین انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات و ضربه مغزی در بیمارستان به درجه رفیع شهادت نایل آمد و  در بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

هشدار برای جلوگیری از یک فاجعه

 

اطاله دادرسی یک پرونده مهم فاجعه خواهد آفرید/راه صعب العبور بند زنگنه و بی توجهی جهاد کشاورزی اردبیل

 

 

با اختلافات بوجود آمده بین اهالی روستاهای سردآبه و سرعین بر سر سهم آب، در صورت اطاله دادرسی پرونده در دادگاه فاجعه بوجود خواهد آمد.

به گزارش پایگاه خبری آذرسلام، از سمت سرعین و روستاهای بالادست یعنی؛ درآباد و اروانق و غیره .. رودخانه آب به سمت روستاهای پایین دست سردابه یعنی روستاهای دیولق،  قلعه جوق و غیره سرازیر است.

اهالی روستاهای سرعین با این استدلال که آب از این نقطه سرازیر بوده با ایجاد حق بیشتر برای خود اقدام به تعمیق بند و یا نهر زنگنه (محل تجمع اب) کرده اند که این نیز به نوبه خود موجب کم شدن میزان آب پایین دست ها یعنی روستاهای سردآبه شده و نارضایتی اهالی را دامن زده است.

 

 

در اردیبهشت ماه سال 93 اهالی روستای سردابه با حضور در بند یا همان نهر زنگنه قصد تخریب را داشتند که بین کشاورزان این دو روستا درگیری بوجود آمد و منجر به کشته شدن یک نفر از اهالی قلعه جوق توسط اروانقی ها با اسحله شکاری شد.

بدنبال این قضیه شورای تامین استان تصمیم گرفت مقدار 77 و نیم درصد از سهم آب سرازیری را به روستاهای بالادست و 22 ونیم درصد را به اهالی روستای پایین دست سردابه تعلق گیرد که این کار توسط کارشناسان اب و جهاد کشاورزی و با دستگاه سنجش آب محقق شد و مصوب گردید که نیروی انتظامی تا پایان فصل آبیاری در این مکان مستقر و از ایجاد درگیری بین آن مانع شود.

اما خیراً ساکنین و کشاورزان روستاهای بالادست سرعین با آوردن دستگاه بیل مکانیک به محل تقسیم آب قصد تخریب بند زنگنه را داشته اند که مغایر با تصمصمات شورای تامین بوده و در اعتراض به ممانعت نیروی انتظامی در مقابل فرمانداری و استانداری تحصن کرده بودند.

در حال حاضر نیروی انتظامی با استقرار تمام وقت دراین مکان در حال انجام وظیفه بوده و اهالی روستاهای هر دو طرف که شکایت خود را به محاکم قضایی داده اند در انتظار اعلام نتیجه نهایی و قطعی هستند تا تکلیف هر دو طرف مشخص شود.

اما انچه جای نگرانی شدید دارد اینکه با توجه به سابقه درگیری با سلاح سرد و قتل، و میز فصل کشاورزی هر لحظه ممکن است بین اهالی روستاها درگیری بوجود آید. در صورت وقوع مجدد درگیری احتال فاجعه وجود دارد علاوه بر اینکه نهر زنگنه در یک نقطه بسیار صعب العبور و سخت قرار گرفته که در صورت وقوع حادثه حضور بموقع ممکن نخواهد بود.
بنابراین در صوت اطاله دادرسی این پرونده مهم درگیری بروز فاجعه متصور بوده و علاوه بر آن تاکنون جهاد کشاورزی نتوانسته است راه روستایی برای آن احداث و ایجاد کند و در اینصورت حضور عوامل دولتی و انتظامی نیز با مشکل و تاخیر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

تجمع کشاورزان اردبیل مقابل استانداری

 

 
 

تجمع کشاورزان اردبیل مقابل استانداری

اهالی و کشاورزان 5 روستای اردبیل در اعتراض به حق آبه خود صبح امروز در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آذرسلام، صبح امروز نزدیک به صد نفر از ساکنین روستاهای درآبادسرعین، اروانق سردابه، دربند زنگنه، دیولق، قلعه جوق نسبت به حق آبه خود در مقابل استانداری اردبیل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

بارقه‌های امید به زندگی در روستای باستانی « دیولق»

 

 
 
بارقه‌های امید به زندگی در روستای باستانی « دیولق»
روستای باستانی دیولق (دولق) در 15 کیلومتری شهر اردبیل در دامنه‌های زیبای سبلان واقع شده است...
1394/12/03


این روستا در بالای تپه ای باستانی قرار گرفته که نمونه‌هایی از گورهای دوره اشکانیان و ساسانی در اطراف آن کشف شده و احتیاج به کاوش باستانشناسی گسترده ای دارد.
به گفته اهالی تاکنون بر اثر حفاری‌های اتفاقی وگاه و بی‌گاه توسط سودجویان آثار تاریخی از جمله انواع سفال ، سلاح و ابزار جنگی در منطقه کشف شده و بنا به اعلام کارشناسان میراث فرهنگی قدمت برخی ظروف سنگی سیاه و مرمری و فلزی مسی و مفرغ یافت شده از گورهای باستانی منطقه به دوره اشکانی برمی گردد.
بر اساس آخرین سرشماری انجام شده ، روستای دولق 1200 نفر جمعیت در قالب 288 خانوار دارد. تعداد شهدای این روستا قابل توجه است و اهالی 17 شهید والا مقام تقدیم انقلاب اسلامی و کشور کرده اند.
 
 

نبود امکان ارتباط با تلفن همراه
راه منتهی به روستا آسفالته است و به گفته «علی نیایی» دهیار دیولق، این روستا دارای امکانات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن ثابت است و تاکنون حدود 35 درصد از طرح هادی مصوب به اجرا درآمده است. با این حال اهالی از آنتن دهی نامناسب تلفن همراه در این روستا ومناطق اطراف گلایه و از مسئولان مخابرات استان انتظار دارند این مشکل حل شود.

رنگ و بوی فضای سنتی در روستا
اگر چه هنوز بافت قدیمی روستا تا حدودی حفظ شده است، اما تعداد خانه‌های مقاوم سازی شده و نوساز هم کم نیستند.
از دیگر نکات جالب توجه در این روستا که هر مسافری را به تحسین وادار می‌کند، حفظ پوشش سنتی توسط زنان روستا است. به گونه ای که با وجود نزدیکی روستا به مرکز استان، اکثریت دختران و زنان روستا پوشش سنتی خود را حفظ کرده اند. پوششی که علاوه بر داشتن حجاب کامل، از شادابی، زیبایی و تنوع رنگ زیادی برخوردار است.
در عین حال اغلب زنان روستا علاوه بر کارهای منزل ، عموما در زراعت و دامداری نیز به مردان خانه کمک می‌کنند و هنوز هم پخت نان سنتی و تنوری در برخی خانه‌ها رواج دارد.شغل اکثر اهالی روستا دیولق کشاورزی است و جوانان به ندرت تمایلی به ترک زادگاه خود دارند.

مشکل جاده ارتباطی روستا
اهالی روستا از مسئولان مربوطه انتظار مرمت راه‌های بین مزارع را دارند و می‌گویند  که نامناسب بودن راه‌های بین مزارع مشکلات زیادی برای کشاورزان به وجود آورده است. اهالی همچنین خواهان بهسازی کانالی به طول 8 کیلومتر هستند که برای انتقال و تقسیم آب کشاورزی روستاهای منطقه احداث شده است و در حال حاضر به علت فرسودگی بخشی از آب‌های جاری در آن به هدر می‌رود.
«بیرامی» دیگر عضو شورای روستا  گفت که راه‌های روستایی ما واقعا خراب است و در زمستان این وضعیت مشکل چند برابری برای اهالی پیش می‌آورد.

محدودیت حریم روستا
«عادل پاسبان»، کشاورز 50 ساله اهل روستای دیولق کمبود زمین در محدوده روستا برای ساخت و ساز را از دیگر مشکلات اهالی عنوان کرد و گفت: اکثر جوانان روستا پس از ازدواج دوست ندارند از روستا مهاجرت کنند اما محدوده حریم روستا کوچک است و اجازه ساخت و ساز در زمین‌های همجوار روستا داده نمی‌شود . البته این در حالی است که آپارتمان نشینی و ساخت طبقات برای اهالی مطلوب نیست و مردم دوست دارند همچنان در محیط خانه‌های ویلایی زندگی کنند.
وی از مسئولان خواست که با انجام مطالعات لازم و افزایش حریم روستا، مشکل کمبود زمین برای ساخت و ساز را حل کنند.

شاعر مدرسه نرفته روستا با 2 جلد کتاب
در روستای دیولق کشاورزی شاعر پیشه زندگی می‌کند که تا کنون 2 مجموعه شعر ترکی از وی منتشر شده است. «علی اقبالی» نویسنده و شاعر میانسال این 2 کتاب تاکنون به مدرسه نرفته و به گفته خودش خواندن و نوشتن را به کمک دیگر اهالی باسواد روستا یاد گرفته است.
وی با بیان این‌که از کودکی به شنیدن بایاتی‌ها و اشعار ترکی علاقه زیادی داشته است افزود: بنده با الهام از اشعار ترکی شهریار، شاعر نامی ایران مجموعه ای از سروده هایم را در اولین کتاب خود با عنوان « ساوالانین ساری بولاغی» (چشمه زرد سبلان) در سال 89 منتشر کردم و پارسال نیز دومین مجموعه شعر ترکی ام با عنوان «قارانقوشلار» به چاپ رسیده است.

فعالیت جوانان در روستا
و اما جوانان تحصیلکرده روستا هم فعالیت‌ها وطرح‌های خوبی را آغاز کرده اند. به عنوان مثال یک مجموعه بزرگ کشت گلخانه ای به صورت تعاونی با همکاری 5 نفر از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در جوار روستا دایر شده است.
«حسن پورعلی»، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کشاورزی و از اهالی روستا که مدیریت این مجموعه گلخانه ای را بر‌عهده دارد گفت: ما در این مجموعه گیاهان دارویی و زینتی و به ویژه گیاه آلوورا را پرورش می‌دهیم که علاوه بر صنایع غذایی ، کاربرد زیادی در صنایع آرایشی و بهداشتی دارد و توانسته ایم علاوه بر 5 عضو تعاونی ، برای 10 نفر از جوانان روستا نیز اشتغالزایی کنیم.
وی با بیان این‌که مهندسان کشاورزی باید در متن جامعه کشاورزی زندگی کنند گفت: تمامی شرکای من هم مهندس کشاورزی و اهل همین روستا هستند و از دیگر جوانان و هم رشته ای‌های خود دعوت می‌کنم به جای بیکاری و پرداختن به شغل‌های کاذب به کار تولیدی ولو در قالب طرح‌های کوچک بپردازند و در حال حاضر که سپاه پاسداران در قالب تسهیلات اقتصاد مقاومتی حمایت خوبی از این نوع فعالیت‌ها انجام می‌دهد از فرصت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنند.
یاشار پورمجید اردبیل- خبرنگار همشهری

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری

ساوالان

 

 

ذکریا بن محمد محمود القزوینی:« زرتشت پیامبر از شهر شنیزه به کوه سبلان رفته ، مدتی در آنجا گوشه گیری پیشه کرده و در برگشتن کتابی با خود آورد ، آویستا نام و آویستا را که به زبان عجمی نوشته اند ، بدون تفسیر و تشریح فهمیدنش بسیار سخت است.»

ویلیامز جکسن :«سبلان همان کوهی است که به گمان من آن را باید با کوه دو مصاحب مقدس مذکور در اوستا که در آنجا زرتشت با اورمزد راز و نیاز می کرده است یکی دانست»

داوود ابراهیم پور:« آتور پاتکان یا ماد کوچک هماره در تاریخ دینی مزد یسنا جنبه تقدس داشته ... کوه سوالان یا سبلان ... به جای طور سیناست.»

وجه تسمیه سبلان : سبلان ، سیلان ، سو الان ، سپلان و در لهجه محلی ساوالان نامهایی است که به توده آتشفشانی تقریباً واقع در مرکز استان اتلاق می شود و بعضی «سبلان» را مخفف «سه گولان » بر اساس عقیده ای مبنی بر زندگی سه هیولای خزنده در منطقه

می دانند و بعضی دیگر به خاطر رگبارهای تند و سیلهای شدید در منطقه آن را «سیلان» می خوانند و ترک زبانان آن را ساوالان مشتق از دو کلمه ساو به معنی صدا و آلان به معنی گیرنده می نامند. این مردمان آن را با نام سوآلان به خاطر یخچالهای دائمی و قله همیشه برف گیرش می شناسند.

کوهها ، دره ها و غار ها 

کوها: ناهمواریها و پستی بلندیهای منطقه حاصل تحولات سطح زمین در دوران سوم و بعد از آن فعالیتهای آتش فشانی در منطقه است که حاصل آن اختلاف ارتفاعی از 40 تا 4844 متر می باشد و بلندترین نقطه آن در توده سبلان به نام سلطان سبلان مشهور است که در مختصات 46,50 تا 48,15 طول شرقی و 37,55 تا 38,30 عرض شمالی قرار دارد.

1- سلطان ساوالان ( سبلان سلطان ) ارتفاع پیشینه ای در حدود 4844 متر دارد و دریاچه ای در قله آن در ارتفاع 4811 متر واقع است این قله از دو جهت شرقی و غربی هر کدام دو ورودی دارد و سه یخچال مهم شمال شرقی ، شمالی و شمال غربی آن همه ایام سال پوشیده از برف است.

2- هرم یا سبلان کوچک: ارتفاع پیشینه آن 4587 متر از سطح دریا می باشد سه قله هرمی شکل دارد که از بن به همه پیوسته اند موقعیت تقریبی ان در جنوب غربی سلطان ساوالان است و دارای تیغه های صعب العبور ، یخچالها و برف چالهای گسترده است.

3- کسری: این کوه در غرب هرم داغ واقع بوده و ارتفاع پیشینه آن 4577 متر است که عمده ترین یخچالهای سبلان در آن واقع است.

تعداد زیادی کوه و قله های مرتفع نیز در منطقه واقع اند که تعدادی از آنها عبارتند از:جنوار داغی با ارتفاع 3950 ، قغ دورماز 3800 ، دلی الی 3850 ، بابا مقصود 3750 ، بزداغ (حاجی زال) 3794 ، آیقار 3460 ، قزل داغ3622 ، قزل بره3826 ، هزار میخ 3512 ، یارپاخ 4382 ،

دره ها : شیار ها و دره های متعددی در منطقه سبلان وجود دارند که هر یک به واسطه کوههای بلندی که آنها را احاطه کرده اند و یخچالهایی دائمی و فصلی دارند دارای جریانهای آبی سطحی قابل توجهی هستند که این امر به عنای گیاهی و جانوری آنها کمک زیادی کرده است از مهمترین دره های منطقه سبلان می توان به شیروان دره سی ، صندوق لو دره سی ، دره آلوارس یا قزل گولر و ... اشاره کرد که دره شیروان درسی مهمترین دره منطقه محسوب می شود.

غار ها: غارهای منطقه به دو شکل طبیعی و دست کنه می باشند که متأسفانه در محدوده سبلان غار طبیعی چندان مهمی وجود ندارد ولی از غارهای دست کنه می توان به غار داشکسن در روستای داش کسن ، 31 کیلومتری مشکین شهر و غار بنه لر در 26 کیلو متری شرق مشکین شهر و دامنه شمالی سبلان اشاره کرد.

آب در منطقه

منطقه سبلان به واسطه وضعیت اقلیمی و تنوع توپوگرافیک که باعث ایجاد کوههای عظیم با یخچالها و برف چالهای دائمی شده است از سیستم های آبی سطحی و همچنین زیر زمینی منحصر به فردی برخوردار است. که در اشکال رودها ، چشمه ها ، آبشار ها و دریاچه ها تعریف می شوند.

آبهای جاری (رودخانه ها ): برای آبهای جاری منطقه دو حوضه آبریز قابل تعریف است یکی از حوزه آبخیز دریاچه راومیه و دیگری دریای خزر ، که هر کدام به وسیله یک رودخانه مهم آب رودهای جاری منطقه را جمع و به دریاچه ارومیه و دریای خزر می ریزند ، مهمترین رود حوضه آب خیز دریای خزر رودخانه قره سو می باشد که آب رودخانه هایی مثل بالیقلوچای ، آغلاغان ، جوراب چای ، اردی چای ، انار چای، شیروان دره چای ، خیو چای ، اهر چای و غیره را جمع کرده وبه دریای خزر تخلیه می کند. حوزه آب خیز دریاچه ارومیه نیز به وسیله رودخانه آجی چای (تلخه رود) آبهای جاری سطح منطقه رامثل بیوک چای ، رازلیق چای ، رود تاجیار به طرف دریاچه ارومیه هدایت می کند.

چشمه ها: از خروج آب از سیستم های آب زیرزمینی چشمه ها بوجود می آید که با توجه به خصوصیات منطقه چشمه های فراوانی را می توان در منطقه یافت که به دو شکل چشمه های معمولی و معدنی وجود دارند از چشمه های معمولی به قبله بولاغی ، شاه بولاغی ، حاج عسکر بولاغی ، گورگور، اطلا بولاغ ، حاج زال بولاغی ، قانلی بولاغ اشاره کرد و از چشمه های معدنی می توان به گاو میش گلی ، ساری سو ، بش باجیلار ، گوزسویی ، گل علی ، ویلادره ، سردآبه ، یدی بولوک ، قینرجه ، قونورسویی ، شابیل و موئیل اشاره نمود.

آبشارها: در مسیر حرکت رودخانه ها گاه آب به نقاطی می رسد که دارای شیب تند وگاه پرتگاههایی با زاویه قائمه هستند وآب از آنها به طرف پایین با سرعت سرازیر می شود که به این نقاط آبشار می گویند که نمونه های زیبایی از آنها با نامهای گورگور ، سردابه و شاه بلاغی در منطقه وجود دارند.

دریاچه ها : دریاچه ها یا گوللر درزبان محلی به دو شکل در منطقه وجود دارند طبیعی وانسان ساز که عموما مهمترین آنها طبیعی می باشند و آت گولی ، طاووس گولی ، قره گول ، قزیل گول ، دیبسیز گول ، قوملی گول نمونه هایی از دریاچه های منطقه اند که گونه هایی از پرندگان مهاجر در آنها دیده می شود.

حیات در منطقه

حیات در منطقه به دو شکل حیات جانوری و حیات گیاهی قابل معرفی است منطقه سبلان با برخورداری از سیستم های آبی غنی واقلیم وساختار مناسب خاک دارای پوشش گیاهی غنی ومتنوع ای می باشد که این امر در کنار پناهگاه های مناسب وغیر قابل دست رسی موجب بوجود آمدن جانوران متنوع ای در منطقه شده است.

حیات گیاهی : پوشش گیاهی منطقه دردو تیپ ایرانی تورانی و اروپاسیبری (آلپی) مورد بررسی قرار گرفته است که در گروههای چون درختان ، درختچه ها ، بوته ای ، علفی ها ، گندمیان ، شبه گندمیان طبقه بندی می شوند همچنین دو گونه ازاین گروهها در ایران ویک گونه دیگر در جهان منحصر به منطقه سبلان است.

حیات جانوری : در محدوده سبلان گونه هایی ازرده های مختلف جانوری مثل پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان وماهیان یافت می شود که پستانداران 24گونه در 6راسته ، پرندگان 62گونه ، خزندگان 13گونه ، دوزیستان 3گونه از دو خانواده و ماهیان 9گونه از 3خانواده شناسای شده است.

جوامع انسانی

اجتماعات انسانی در منطقه سبلان رابه دو گروه می توان تقسیم کرد یکی اجتماعات کوچ نشین مثل عشایر ائلسون (شاهسون) واجتماعات یکجا نشین مثل آبادیها روستاها وبخش ها وشهرها که در سالهای اخیر بسیاری از عشایر کوچ نشین منطقه نیز براساس سیاستگذاری های کشوری یکجا نشین و یا به اصطلاح (تخته قاپو)شده اند.

اکوتوریسم

جاذبه های توریستی منطقه به دو گروه عمده جاذبه های طبیعی و جاذبه های تاریخی تقسیم می شود . وجود ارتفاعات ، آب و هوای معتدل ، آبهای معدنی ، تنوع گونه های جانوری ، پوشش گیاهی غنی ودریاچه های بزرگ وکوچک و موهباتی از این دست شاخصهای طبیعی منطقه محصوب می شود و جاذبه های تاریخی ، که اکثرا در آبادیها و شهرهای دامنه سبلان (همچون بقعه شیخ صفی در اردبیل) پراکنده اند اما تعدادی از آنها در خارج از محدوده شهرها واقع که عبارتند از قلعه دیو ، قلعه قهقهه و قلعه ارشق.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهروز صبوری