دبستان فرخی (دهه 50 )که درحال حاضر تبدیل به دهداری وپایگاه مقاومت شهدای دیولق  شده است.
سمت راست دانش آموزان آموزگار مدرسه جناب آقای منوچهرآقازاده 
 نشسته ازسمت راست -آقایان:1-اکبرنجاتی فرزندمرحوم مشهدی نادر2-علی فتحی(اوزبی)فرزندمرحوم مشهدی محمد3-پورجعفرفرزندمحروم مشهدی اروشان4-محمدتالشدارفرزندمرحوم مشهدی حسین5-غلام شاکرفرزندمرحوم مشهدی حسین6-فیروزبیرامی فرزندمرحوم مشهدی قاسم
ایستاده ازردیف آخرآقایان:1-میرزاعلی صبحی فرزندمرحوم مشهدی رحیم2-رضاعلی زاده فرزندمرحوم م مشهدی ممی
توضیح: بیان فتحی(به نقل از کانال دیولقیها)

باتشکر ازآقای شهرام نیایی(دهیار دیولق)و توضیحات آقای مرتضی صباحی
تیم فوتبال شهدای دیولق1376(مربی تیم آقای عوض آزادی)
ایستاده از راست به چب
آقایان:1-عیسی همتی2-کرامت قدیم نژاد3-بهروزسمندر4-وهاب کاظمی5-صیدقعلی نورافکن6-مرتضی صباحی
نشسته ازراست به چپ
آقایان:1-فیروزنظافت (دروازه بان)2-اروجعلی سلیمانی3-حبیب فکری4-رضاقوی پنجه5-رضا علی پور
مسابقات جام  دهداری  بخش خشکرود(روستای گرجان)
 
 
 
اولی چایی درتابستان
ازراست به چپ
آقایان:مرتضی نوربخش-محسن بهاری-مجیدخاکپور-میلادبهاری-سعیدخاکپور-سیامک کارگر(به نقل زکانال دیولقیها)
 
اوقات فراقت نوجوانان دیولق در زمستان(به نقل از کانال دیولقیها)
 
دبستان فرخی1388(به نقل ازکانال دیولقیها)
 
جهان شیرگل محمد کاظمی حسین آقا نوجامی عزیزآقا(فرزندشکرالله)مرحوم الله شکر وحاج محمدکاضمی در باغم رحوم بهلولسال1345(به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
کاظم سرتیپی درحال قرآن خواندن1360(به نقل از کانال دیولقیها)
 
آماده اعزام به جبههآقایان:رضا خاکپور-دلالت اقبال-فریدون-موسی-کاضمی(به نقل از کانال دیولقیها)


 اواسط دهه ی شصت مدرسه فرخی _ روستای دیولق (به نقل از کانال دیولقیها)
 

نمونه کارت ورودبه جلسه نهایی سال 1356 دبستان فرخی  دولق(به نقل از کانال دیولقیها)

 

(سال1362) 
 ازچپ به راست آقایان: 1-عمران نوری2-مرحوم قلی پدر محمد3-ارشدنوربخش 4-؟  5-مرحوم  عابدنورافکن 6-عبدالله فرزندمرحوم عشقعلی7-عسگرخاکپور8-مرحوم آقاداده نوری9-غفورحقی10-مرحوم  نورافکن فرزندمرحوم عابد11-مرحوم خداش آتشی12-مرحوم غلام حقی13-علی قنبرنورافکن14-جعفرنورافکن15-بهروزنظافت  (به نقل از کانال دیولقیها)

 
 
 
 

1- کدخدا کربلایی نورالله شکرزاده 2- کربلایی نظرعلی قوی پنجه(تقریبا" نزدیک به یک قرن  پیش) به نقل از کانال دیولقیها


 
 
ازراست به چپ:آقای رسول بهزاد - بهروزصبوری - عباس بهزاد(تهران1395)
 
 
جناب آقای نوتاش  مالک کانال دیولقیها
 
 
 

دبیران واساتید دیولق در یک روز برفی(به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
سمت راست رامین قوی پنجه سمت چپ علی اقبال شاعر دیولقی(روستای دیولق)به نقل از کانال دیولقیها
 
نشسته:آقایان-مهدی خلدی-افشارنیایی-فیروزنیک نفس-سخاوت-قربان مهرپور-کاظم سرتیپ-ایوب احدیحدودا" سال 1366به نقل از کانال دیولقیها
 
 
حاج معمار علی صبوری ابوی اینجانب بهروزصبوری
 
آقایان علی نورافکن- رضاپاسبان-رضانجاتی (به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
دوست عزیزم آقای عیسی خانلری(دیولق)
 
 
 
 
معلمها درخشان-راس زاده
دانش آموزان :شاگرد اول رامین قوی پنجه و سجادنوربخش شگرد دوم عباس نوربخش  (به نقل از کانال دیولقیها)
 
گردش علمی واردویی یکروزه مدرسه مالک دولق آبان ماه 1389(به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
 
ازراست به چپ:احدسرتیب-بهرام یوسفی-رامین قوی پنجه-نایب قوی پنجه(به نقل ازکانال دیولقیها)
 
 
حاج عبدل نوربخش (به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
 
به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
به نقل از کانال دیولقی ها
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
حاج اسرافیل اصلانی(به نقل از کانال دیولقیها)
 
ایستگاه صلواتی نعمت آباد(به نقل ازکانال دیولقیها)
 
آقایان :جبرئیل قانع - اباست مهرپور(به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
به نقل از کانال دیولقیها تیر ماه 1376
 
 
به نقل ازکانال دیولقیها
 
به نقل ازکانال دیولقیها
 
 
حاج امین جدی فرزند مرحوم حاج صمید خان(به نقل ازکانال دیولقیها
 
به نقل از کانال  دبولقیها
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
آفتخار دیولق آقایان: هوشیارنورافکن (دان7)وبهروزسمندر(به نقل از کانال دیولقیها)
 
 
 
به نقل از کانال دیولقیها
 
 
دوست عزیزم جناب آقای فتحی که اخیرا" افتخارآشنایی باایشان را پیدا کرده ام  درضمن ایشان نسبت فامیلی هم با بنده دارند 
ایشان به همه ی دیولقیها محبت دارند.
 
 احسان صبوری نوه حاج علی صبوری دولق
 
 
آقای تمرازپورفرزین(به نقل از کانال دیولقیها)
 
ازراست به چپ: کربلایی شهرام فتحی وامین فتحی1395 مقابل حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام(به نقل از کانال دیولقیها)
 
دانش آموزان  دبیرستان مالک دولق سال 1387(به نقل از کانال دیولقیها)
 آقای حاج بهرام شیرزاد پدر بزرگوار حاج مالک وحاج نادر شیرزاده (باتشکر ازآقای جعفر شیرزاده)

 

آقایان:حاج محبتعلی وزلفعلی دادجو(ارسالی ازآقای جعفر شیرزاده)